logo

Hem

20231101: För att framtidssäkra plattformen beslutade styrelsen att byta hemsideplattform, byte är pågående och hoppas vara klart till månadsskiftet. Ursäkta fördröjningen.
//Styrelsen

Intresseföreningen Fuktsakkunniga i Sverige

Nätverket Fuktsakkunniga i Sverige är en ideell förening bildad 2018 med säte i Lunds kommun och organisationsnummer 802521-5842.
Föreningens syfte är att upprätthålla ett nätverk för Fuktsakkunniga som verkar inom området att bedriva förebyggande arbete enligt ByggaF för att minska fuktskador i byggnader i samband med renovering och nyproduktion. Nätverket ska via digital plattform underlätta kommunikation mellan medlemmar.
Föreningen ska vidare vara Fuktcentrum behjälplig i att driva utvecklingen av ByggaF framåt. I form av ett samlat nätverk för branschens olika aktörer, exempelvis byggherrar, konsulter och entreprenörer, myndigheter, lärosäten m.fl., finns möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsåterföring till förvaltaren av ByggaF i samband med utvecklingsprojekt.

Nätverket

Nätverket ska via en digital plattform underlätta kommunikation mellan medlemmar.

Kontaktuppgifter

På sidan ska finnas kontaktuppgifter till Fuktsakkunniga medlemmar.

Erfarenheter

Erfarenhetsmöten tillsammans med Fuktcentrum en gång per räkenskapsår.

Support

Föreningen avser att bidra till utvecklingen av ByggaF.

Medlemmar

För medlemskap krävs genomförd utbildning och godkänd tentamen samt godkända hemuppgifter i någon av kurserna:
– Diplomerad Fuktsakkunnig
– Fuktsäkerhetsansvarig projektering
– Fuktsäkerhetsansvarig produktion
Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlems- och serviceavgifter är erlagda är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.
Känner du att detta är något för dig och att du uppfyller medlemskriterierna så skickar du ett mail till fuktsakkunnigasverige@gmail.com eller använder formuläret på kontaktsidan.