logo

Login

Välkommen

Logga in eller registrera Er nedan för att få tillgång till forumet. Vill Ni ansöka om medlemskap i föreningen, skicka istället ett mejl till fuktsakkunnigasverige@gmail.com

2019-01-25

Villkor GDPR Intresseföreningen Fuktsakkunniga i Sverige

Intresseföreningen Fuktsakkunniga i Sverige (IFsS) lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. När du anmäler dig till vår förening ger du ditt godkännande du till att IFsS sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. Villkor för medlemskap i IFsS hittar du i våra stadgar.

All hantering sker enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

IFsS hämtar in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, företag, arbetsuppgifter, postadress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter angående godkända kurser enligt våra stadgar. För vissa medlemmar kan personnummer komma att begäras in och lagras i samband med kontakt med myndigheter och banker och då enligt vad bokföringslag föreskriver.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, ge dig information och bygga nätverk. Dina kontaktuppgifter kommer att vara tillgängliga för medlemmar i IFsS.

Personnummer behövs exv. i samband med hantering av ersättningar och då medlemmar företräder IFsS gentemot myndigheter och bank.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Ytterligare behandling om du får ersättning för uppdrag

Om du får ersättning för uppdrag inom IFsS, sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om uppdrag du utfört i enlighet med bokföringslag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister. Vi sparar uppgifterna upp till två år efter senast betald medlemsavgift.

Efter avslutat medlemskap behålls mejlinformation som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Dock arkiveras viss information enligt krav från myndighet exv. betalda fakturor. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss så kan du kontakta Datainspektionen.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution av information eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa IFsS syfte enligt stadgarna.

All hantering av personuppgifter görs enligt gällande lagstiftning.