logo

Reply To: Fuktspärr i gjutskarv platta/vot


Carl Dahlström
Keymaster

Hej Mattias,

Ett sätt att se på frågan enligt nedan, om det kan passa:

Se flik 2 i RBK mer specifikt delen kring voter och ekvivalent mätdjup, du ska inte behöva räkna med dig den delen om du skiljer vct mellan över och undre och säkerställer att du har ett lägre vct i den undre gjutningen. Figur 2.14 visar detta.

http://www.rbk.nu/ladda-ner-bestall/fuktmatningsmanual__36 Flik 2 sida 11.

Väl mött.

Carl