logo

Reply To: Garage utan avlopp


Magnus Pålsson
Participant

Finns nog fler som funderar på detta. I befintliga parkeringsgarage bygger man ofta bort brunnar och rännor i samband med att man separerar system och tar bort oljeavskiljare. i äldre garage fanns det ofta tvättplats men de är ofta avstängda idag och då bedöms ju behovet mindre.