logo

Reply To: Red air Flex utan vindskydd


Mattias Hall
Participant

Hej Rebecka!

Hade ett projekt där vi hade denna isolering på en “betonghalvsandwich”. Vi hade ingen vindduk, krävdes inte enligt leverantören. Sidorna på isolerskivorna flexar, vilket skulle göra att skarvarna blir “lufttäta”. Men det är ju bara ur ett lufttäthetsperspektiv.

Precis som du skriver så angav leverantören att isoleringen klarade av att bli “blöt” (hur blöt fick vi inget svar på) och att isoleringen bara blir blöt någon centimeter in. Trots det så kravställde vi i vår beskrivning att isoleringen inte fick bli uppfuktad då Beställaren ville vara på den säkra sidan. Entreprenören försökte väderskydda isoleringen fram till fasadmontaget men misslyckades. Isoleringen blev utsatt för regn i flera dagar. Där det trängde in mest vatten var vid oskyddade sidor samt där isoleringen stod på ett fast underlag precis som Masis beskrev. Men den generella upplevelsen var att det inte trängde in någon längre sträcka in i isoleringen. Beställaren ville att vi skulle ta prover för att identifiera skador, detta skulle bli ett underlag för att tvinga Entreprenören att byta isolering som har blivit blöt. Analyssvaren visade dock på inga skador, varken någon ammoniak eller mikrobiell påväxt. Så vi hade svårt att bevisa att isoleringen hade blivit skadad till följd av uppfuktningen. Dock hade entreprenören inte uppfyllt kravet på att isoleringen inte fick bli blöt. Så det blev en “förlikning” med entreprenören där han bytte “randisoleringen” vid elementskarvar och runt fönster/dörrar. Vi bedömde att risken för ev inträngande lukter till inomhusmiljön var störst vid dessa platser.

I efterhand kan man väl säga att om vi hade haft en vindduk på utsida isoleringen så hade man säkrat upp för bristfälligt väderskydd och vi hade sluppit hela skadeutredningsprocessen och hade förmodligen kommit undan billigare. Men det kräver förmodligen att Byggherren föreskriver skärpta krav, så man har det i ryggen.

Men hade vi haft KL-trä istället för betong så hade nog skadebilden varit mer omfattande. Kan det vara olika stommaterial som gör att leverantören redovisar olika lösningar med/utan vindduk?