logo

Reply To: Spärrskikt på betong


PER ANDERSSON
Participant

Under mina efterforskningar 2020 framkom det att Florosil TS visst är en epoxiprodukt men att många entreprenörer som haft uppfattningen att det inte är så. Skumt värre.
Jag har ställt frågan till Silanex om det finns nyare undersökningar som bekräftar prestandan med företagets produkter. Svaret jag fick var “vi är positiva om någon vill genomföra sådana verifieringstester”. Ett väldigt märkligt svar från ett företag som uttryckligen säger att de lagt en mycket stor mängd golv sedan 90-talet…