logo

Reply To: Spärrskikt på betong


Anders Sjöberg
Participant

Hej,
Vad jag förstå är den normala/ursprungliga “Florosil” att liknas vid ett impregneringsmedel som gör porsystemets väggar (i betongen) hydrofobt / vattenavvisande. Detta påverkar sannolikt fukttransporten, fuktbalansen, emissionstransport och i viss mån även uppkomst av emissioner / fuktskada. Ytterst få av dessa egenskaper har kvantifierats, det verkar som om företaget inte har något intresse av att få produktens egenskaper “noggrant undersökta och dokumenterade”. Många har spekulerat i varför företaget är så ovilliga till detta.

Den “nya” produkten Florosil TS ger en yta med hög täthet. Har för mig att det finns värden i litteraturen på tätheten mot vattenånga och möjligen några av de vanligaste kemiska ämnena. Kanske till och med mot vissa av de emissioner som kan förekomma i fuktskadade golv. Någon kemist har förklarat för mig att Florosil TS är en kusin till Epoxi. Jag kommer dock inte ihåg om det var en “bra kusin”, dvs utan risker för hälsopåverkan. Eller om det var en “ful-kusin” med liknande hälsopåverkan som epoxi, det skulle man i så fall kunna betrakta som ett ” kryphål” i epoxilagstiftningen. Inte heller Florosil TS har blivit “noggrant undersökt och dokumenterad” vad jag vet, åtminstone inte i dessa tillämpningar.

Gällande Condry så hade jag ett uppdrag för något år sedan att hjälpa en konsult att bedöma funktionen. Efter att jag gjort en första litteraturgenomgång och preliminär utvärdering av det jag hittat så utförde uppdragsgivaren (ett byggföretag) en “skarp provserie” i egen regi för att utvärdera effekten “i fält”. Efter att ha väntat ett år på data så jag kunde avsluta mitt uppdrag så meddelade konsulten (min uppdragsgivare) att byggföretaget (deras beställare) hade lagt ner uppdraget. Utan att redovisa resultatet från mätningen. Konsulten tolkade det som om fältmätningen inte gav de resultat som byggföretaget önskade.