logo

Reply To: Checklistor för projektering med riskvärdering


Jörgen Grantén
Participant

Mallen känns betydligt bättre än orginalet som försöker lista alla konstruktioner. Ytterligare förtydligande förslag:
– Byt “Konstruktion” till “Riskkonstruktion” i kolumn B. Innebär att bara verkliga risker tas upp.
– Ta ort Kolumn C med “Fuktbelastning”, den är alltför självklar och tillför inget. Alla vet om det är regn, snö eller ånga? Kan förtydligas om det behövs i “fuktteknisk bedömning.