logo

Reply To: Limfukt och Kritisk-RF


Jonatan Ekeroth
Participant

Tack för dina svar Carl,

Min oro efter simuleringarna är att avjämningen i ganska många projekt troligtvis torkas för lite. Om det används skikt om ca 10-20mm och limning av plastmatta.
Ganska ofta hör jag också om “beläggningsbart efter 3 dagar” och i de allra bästa fall att 85% använts som krav på underlaget.
Står vi inför en massa limförtvålningsskador framöver?

Enligt simuleringen innebär det ju att kritisk RF överskrids under ganska lång tid. Om jag framöver ska kunna ställa rimliga krav innebär det ju att vi måste ta reda på när skada kan inträffa eller utesluta att kritisk RF överhuvudtaget överskrids. En omfördelningsberäkning för att kontrollera resultaten vore väldigt intressant.

I detta fall tänker jag att betongen är av mindre betydelse. Den har i simuleringen till och med torkats till 85% innan avjämning skett och bör därmed anses vara relativt tät. Vad jag kan se är det fukten från avjämningen och främst limmet som är boven. Ytskiktets ånggenomgångsmotstånd spelar ju också in men generellt sett kommer problemet med överskriden kritisk RF att uppstå även vid användande av mer genomsläppligt material vad jag kan se.

Intressant vore även att se vad som händer i de fall det används golvvärme.

/Jonatan