logo

Reply To: Spärrskikt på betong


Jörgen Wadman
Keymaster

Hej!
Intressant rapport Carl och den stämmer med äldre SBUF-rapporter att man inte kan stoppa emissioner med spärrskikt av typen Condry och Florosil som är att betraktas som alkalispärrar, men att foliespärrskikt och i viss mån även epoxi fungerar. Men har ni erfarenhet av skadefall från när man använt alkalispärrar Florosil etc. när man applicerar den på ny betong utan tidigare emissionsproblem?