logo

Reply To: Avvikelsehantering


Magnus Pålsson
Participant

Bra Rebecka att du lyfter avvikelsehanteringen I ByggaF. Min erfarenhet är att avvikelsemallen sällan används och det är inte för att det inte finns avvikelser i projekten. Avvikelser hanteras men kanske inte formellt enligt mallen utan det blir kanske en mailkorrespondens istället och då finns risk att det inte landar i fuktsäkerhetsdokumentationen. Kan vara så att avvikelsemallen behöver lyftas fram mer av oss FS. Ex som kontrollfråga vid fuktronder och övriga platsbesök. Finns det några dokumenterade avvikelser sedan senast?