logo

Reply To: Sprinkler & Fuktsäkerhet


Carl Dahlström
Keymaster

Hej & tack för svar!
Tänkte på hur man verifierar/utför fuktsäker projektering av sprinklersystem, om det finns goda exempel på hantering av frågan utöver kanske att ta in intyg om att riktlinjer för projektering av sprinklersystem följts. De jag har frågat om tidigare har varit SS-EN 12845:2015 och regelverket SBF 120:8. Men det är egentligen kanske inte specifikt för fukt.

Hade inte tänkt på våld och förstörelse, nu får jag nog följa upp mina projekt! 🙂