logo

Reply To: Ämnen lämpliga för kortare föreläsningar online?


Eva Gustafsson
Participant

Hej!

Vi har startat en arbetsgrupp som jobbar med detta. Är ni som medlemmar intresserade av att bidra med tankar och idéer, vänligen kontakta Jörgen Wadman som är sammankallande i den gruppen. Vi kan titta på det upplägget också och välja ut ämnen därifrån, men vi pratade på styrelsemötet om att själva workshopen skulle vara bra att genomföra fysiskt, när det går. Att nätverket skulle behöva en fysisk “första” träff.