logo

Reply To: Val till styrelsen – info från valberedningen

Carl Dahlström
Carl Dahlström
Keymaster

Hej,

Tack för utskicket. Skickade ni även ut per mail till medlemmarna?

/Carl