logo

Reply To: Fuktsäkerhetsmallar i BIM360?

Carl Dahlström
Carl Dahlström
Keymaster

Eller kanske som har använt andra metoder för fuktsäkerhetsprojekteringen, med ritningar/modeller?